BUDŻET
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NOWYM STAWIE
NA ROK 2015

 

ROZDZIAŁ 80101- Szkoły podstawowe – 3.904.952,-

ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 68.400,-

ROZDZIAŁ 80104- Przedszkola – 1.131.134,-

ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja – 1.947.401,-

ROZDZIAŁ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.000,-

ROZDZIAŁ 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – 530.399,-

ROZDZIAŁ 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 285.440,-

ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne – 153.574,-

ROZDZIAŁ 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy – 700,-

ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 213.000,-

OGÓŁEM 8.065.000,-

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1023

Utworzono dnia: 04.06.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

04.12.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Budżet

04.12.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Budżet

04.12.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Budżet

17.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Budżet